Pravila klađenja

На основу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС",бр. 88/2011,93/2012 - др. закон), одредба Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу и Одлуке о оснивању друштва „PHUKET” д.о.о. Београд, друштво са ограниченом одговорношћу, са седиштем у Београду, на адреси Јужни булевар 144, директор друштва „PHUKET” д.о.о. Београд, Љубиша Недељковић, сагласно Одлуци од 03.10.2016.год. доноси следеће:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ- КЛАЂЕЊА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

·         Приређивач: правно или физичко лице које организује клађење на спортске и друге догађаје у име и за рачун друштва

·         Догађај: догађај је свако будуће неизвесно дешавање за који се унапред не зна исход

·         Клађење: улагање, уплата новца на неки прогнозирани исход догађаја на који се, у складу са Законом, може организовати клађење. Клађење се састоји од пријема улога од играча

          под условима које предлаже приређивач

·         Уживо клађење: клађење на догађај у току као и за време пауза (полувреме и слично). За клађење на догађаје у току важе иста правила као и за клађење пре почетка меча, изузев

          уколико није назначено другачије

·         Понуда:листа догађаја и њихових исхода са квотама објављених у штампаном издању по колима, коју предлаже приређивач

·         Коло:период између уторка 9.00h и петка 9.00h (мало коло) и петка 9.00h  и уторка 9.00h (велико коло)

·         Играч:учесник у клађењу, пунолетно физичко лице које је прихватило ова правила, испуњава законске услове за учествовање у клађењу и које улагањем учествује у клађењу

·         Улог:уплата, уложени новчани износ у домаћој валути који играч уплаћује прогнозирајући исход догађаја

·         Комбинација: низ знакова за клађење. Број знакова у низу који чини једну комбинацију је између минималног и максималног броја спортских догађаја за клађење које је приређивач

          одредио

·         Систем:посебан начин формирања броја комбинација за клађење. Формирањем група догађаја играчу се омогућава увећање укупног броја комбинација за клађење

·         Исход:резултат догађаја за који се, на основу Закона, може организовати клађење, а за који је приређивачодредио коефицијент добити

·         Тикет:образац за учешће у игри који је издао приређивач

·         Очигледна грешка: свака грешка у понуди везана за сам догађај, а везаних за квоте, учеснике, време и место одигравања утакмица, немогућност провере тачности резултата,

          штампарских грешака у понуди или било ког другог разлога за који приређивачпроцени да је утицао на исправност клађења

·         Повраћај: враћање играчу улога у случају да је, из било ког разлога, клађење неважеће

·         Неважеће клађење: ситуација када се уместо исписане квоте на тикету рачуна квота 1.00 (нпр. одложен меч, отказан меч, погрешан пар итд.)

·         Удружено клађење: серија истих или сличних тикета одиграних у истом календарском дану од стране више играча за које приређивач посумња да су се удружили ради избегавања

          ограничења постављених овим правилима

·         Квота: цифра којом се множи улог да би се израчунао потенцијални бруто добитак

·         Домаћин: Екипа или такмичар првонаведени на листи понуде (ознака 1.) – не мора бити фактички домаћин Догађаја

·         Гост: Екипа или такмичар другонаведени на листи понуде (ознака 2.) – не мора бити фактички гост Догађаја

·         Турнир:Tакмичење већег броја учесника  (појединца, такмичара или екипа) који се боре за што бољи пласман

·         Хендикеп: је предност која се даје аутсајдеру или одузима фавориту, како би се поравнао могући исход догађаја и увећала вредност клађења

·         Фаворит:екипа или такмичар који, по мишљењу приређивача, има веће шансе да победи

·         Аутсајдер:екипа или такмичар који, по мишљењу приређивача, има мање шансе да победи

·         Званични извори информисања: 1) званични сајт организатора такмичења; 2) званични сајт домаћина такмичења; 3) званични сајт тима домаћина; 4) званични сајт гостујућег тима.

          “Livescore” интернет сајтови нису званични и меродавни приликом резултовања догађаја. Уколико се информације разликују, за званичан се узима резултат узет са извора који је

           највиши у горе наведеној хијерархији (прво званични сајт организатора такмичења потом званични сајт домаћина такмичења итд.)

·         Закључена игра – под закљученом игром сматра се она опклада код које се крајњи исход више не може променити до краја меча.

 

- КЛАЂЕЊЕ НА СПОРТСКЕ ДОГАЂАЈЕ -

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима уређује се приређивање посебне игре на срећу клађења и она садрже одредбе о приређивању клађења, условима за учешће у клађењу, месту приређивања клађења, цени једне комбинације, року за пријем уплата, фонду добитака, објављивању резултата игре, року исплате добитака, обавештавању учесника о правилима клађења, поступку у случају отказивања или промене времена одржавања спортског догађаја, одговорности приређивача, као и о другим питањима од значаја за приређивање клађења.

Члан 2.

Клађење из Члана 1. приређује "PHUKET" д.о.о. Београд,  друштво са ограниченом одговорношћу за коцкање и клађење, са седиштем на адреси Јужни булевар 144, Београд, ПИБ 107132843.

Члан 3.

Ова правила представљају опште услове за закључење уговора по приступу за учешће у свим врстама клађења код приређивача, а који се сматра закљученим када учесник изврши уплату приређивачу за учешће у клађењу.

Ова правила обавезују приређивача и учеснике у клађењу и они су дужни да их се у потпуности придржавају.

Члан 4.

Приређивач за обавезе према учесницима у клађењу одговара својом целокупном имовином.

Члан 5.

Приређивач унапред одређује спортске догађаје и квоте за клађење, а учесник слободном вољом бира знакове којима обележава исход понуђеног спортског догађаја или групе догађаја на помоћном листићу, чиме приређивач издаје образац за учешће у игри (тикет).

Члан 6.

Одредбе ових Правила важе и примењују се за сва клађења, која је могуће организовати у групним и индивидуалним спортским дисциплинама и у разним другим догађајима, који по својој природи могу да буду предмет игара клађења.

Учесник се на начин одређен овим правилима може кладити на:

1)      резултате појединачних или групних спортских догађаја;

2)      одређени догађај у току спортског такмичења (број постигнутих голова, тачан резултат, број  голова на полувремену и на крају утакмице, ко ће први дати гол, који ће играч/тим бити најбољи стрелац, у ком полувремену ће бити постигнуто више голова, ко даје више или мање голова и сл.);

3)      Fantasy спортове

4)      успех учесника у забавно-спортским такмичењима;

5)      успех кандидата на изборима;

6)      Музичка такмичења („Eurosong“, Звезде Гранда, и сл.); разни избори (за Мис лепоте, за председника државе, и сл.); голф; скијање; атлетске дисциплине; бициклизам; трке животиња(камила, кокошака, паса, зечева, и других животиња, осим трка коња); пливање; гимнастика; такмичење у свим врстама билијара; сваки други догађај за који се унапред не зна исход.

 

Приређивач има могућност да игре из једног спорта или такмичења примени у другом спорту или такмичењу уколико су услови игре исти или слични. Правила по којима се примају такве опкладе су иста као и правила по којима се примају стандардне опкладе уколико се користе стандардне игре које су наведене у Члану 7, а ако се не користе игре које нису дефинисане у Члану 7. приређивачсе обавезује да додатак правила се дефиницијом игара објави на уплатно-исплатном месту, интернет сајтуи у листи понуде.

Члан 7.

ОПИС И ДЕФИНИЦИЈА СПОРТОВА И ИГАРА

ФУДБАЛ

КОНАЧНИ ИСХОД МЕЧА (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ДУПЛА ШАНСА (DS)

DS 1X             Домаћин побеђује или нерешен исход на мечу

DS 12              Домаћин или гост побеђује на мечу

DS X2             Гост побеђује или нерешен исход на мечу

ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)

I pol 1             Домаћин побеђује у првом полувремену

I pol X            Нерешен исход у првом полувремену

I pol 2             Гост побеђује у првом полувремену

ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ (IIpol)

II pol 1            Домаћин побеђује у другом полувремену

II pol X           Нерешен исход у другом полувремену

II pol 2            Гост побеђује у другом полувремену

ПОЛУВРЕМЕ/КРАЈ (PK)

PK 1-1           Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу

PK 1-X           Домаћин води на полувремену и нерешен исход на мечу

PK 1-2           Домаћин води на полувремену и гост побеђује на мечу

PK X-1           Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу

PK X-X           Нерешен исход на полувремену и на мечу

PK X-2           Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу

PK 2-1           Гост води на полувремену и домаћин побеђује на мечу

PK 2-X           Гост води на полувремену и нерешен исход на мечу

PK 2-2            Гост води на полувремену и побеђује на мечу

PK 1X-1X      Домаћин води или нерешен исход на полувремену и побеђује или нерешен исход на мечу

PK 1X-12       Домаћин води или нерешен исход на полувремену и домаћин или гост побеђује на мечу

PK 1X-X2      Домаћин води или нерешен исход на полувремену и гост побеђује или нерешен исход на мечу

PK 12-1X       Домаћин или гост води на полувремену и домаћин побеђује или нерешен исход на мечу

PK 12-12        Домаћин или гост води на полувремену и побеђује на мечу

PK 12-X2       Домаћин или гост води на полувремену и гост побеђује или нерешен исход на мечу

PK X2-1X      Гост води или нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује или нерешен исход на мечу

PK X2-12       Гост води или нерешен исход на полувремену и домаћин или гост побеђује на мечу

PK X2-X2      Гост води или нерешен исход на полувремену и побеђује или нерешен исход на мечу

"X" НО БЕТ (XNB)

XNB 1            Домаћин побеђује, а у случају нерешеног исхода на мечу рачуна се квота 1.00

XNB 2            Гост побеђује, а у случају нерешеног исхода на мечу рачуна се квота 1.00

ДУПЛА ПОБЕДА (DP)

DP 1                Домаћин побеђује у оба полувремена

DP 2                Гост побеђује у оба полувремена

СУПЕР ПОБЕДА (SP)

SP 1                Домаћин побеђује и гост не постиже гол на мечу

SP 2                Гост побеђује и домаћин не постиже гол на мечу

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HP)

HP 1                Домаћин побеђује са минимум 2 гола разлике на мечу

HP 2                Гост побеђује са минимум 2 гола разлике на мечу

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (HH)

HH 1               Домаћин побеђује са минимум 3 гола разлике на мечу

HH 2               Гост побеђује са минимум 3 гола разлике на мечу

ПАДА ВИШЕ ГОЛОВА (VG)

VG I>II          У првом полувремену биће постигнуто више голова него у другом полувремену

VG I=II          У првом и у другом полувремену биће постигнут исти број голова

VG I<II          У првом полувремену биће постигнуто мање голова него у другом полувремену

ПРВИ ДАЈЕ ГОЛ (PG)

PG 1               Домаћин постиже први гол на мечу

PG 2               Гост постиже први гол на мечу

УКУПНО ГОЛОВА (UG)

UG 0-1            Укупно голова биће највише 1 на мечу

UG 0-2            Укупно голова биће највише 2 на мечу

UG 0-3            Укупно голова биће највише 3 на мечу

UG 0-4            Укупно голова биће највише 4 на мечу

UG 1               Укупно голова биће тачно 1 на мечу

UG 1+             Укупно голова биће најмање 1 на мечу

UG 1-2            Укупно голова биће 1 или 2 на мечу

UG 1-3            Укупно голова биће 1, 2 или 3 на мечу

UG 1-4            Укупно голова биће 1, 2, 3 или 4 на мечу

UG 1-5            Укупно голова биће 1, 2, 3, 4 или 5 на мечу

UG 1-6            Укупно голова биће 1, 2, 3, 4, 5 или 6 на мечу

UG 2               Укупно голова биће тачно 2 на мечу

UG 2+             Укупно голова биће најмање 2 на мечу

UG 2-3            Укупно голова биће 2 или 3 на мечу

UG 2-4            Укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

UG 2-5            Укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

UG 2-6            Укупно голова биће 2, 3, 4, 5 или 6 на мечу

UG 3               Укупно голова биће тачно 3 на мечу

UG 3+             Укупно голова биће најмање 3 на мечу

UG 3-4            Укупно голова биће 3 или 4 на мечу

UG 3-5            Укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

UG 3-6            Укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

UG 4               Укупно голова биће тачно 4 на мечу

UG 4+             Укупно голова биће најмање 4 на мечу

UG 4-5            Укупно голова биће 4 или 5 на мечу

UG 4-6            Укупно голова биће 4, 5 или 6 на мечу

UG 5               Укупно голова биће тачно 5 на мечу

UG 5+             Укупно голова биће најмање 5 на мечу

UG 6+             Укупно голова биће најмање 6 на мечу

UG 7+             Укупно голова биће најмање 7 на мечу

УКУПНО ГОЛОВА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (UG)

UG I0             Нема голова у првом полувремену

UG I0-1          Укупно голова биће највише 1 у првом полувремену

UG I0-2          Укупно голова биће највише 2 у првом полувремену

UG I1             Укупно голова биће тачно 1у првом полувремену

UG I1+           Укупно голова биће најмање 1 у првом полувремену

UG I1-2          Укупно голова биће 1 или 2у првом полувремену

UG I1-3          Укупно голова биће 1, 2 или 3у првом полувремену

UG I2             Укупно голова биће тачно 2у првом полувремену

UG I2+           Укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

UG I2-3          Укупно голова биће 2 или 3 у првом полувремену

UG I3             Укупно голова биће тачно 3у првом полувремену

UG I3+           Укупно голова биће најмање 3 у првом полувремену

UG I4+           Укупно голова биће најмање 4 у првом полувремену

УКУПНО ГОЛОВА – ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ (UG)

UG II0            Нема голова у другом полувремену

UG II0-1         Укупно голова биће највише 1у другом полувремену

UG II0-2         Укупно голова биће највише 2у другом полувремену

UG II1            Укупно голова биће тачно 1у другом полувремену

UG II1+          Укупно голова биће најмање 1 у другом полувремену

UG II1-2         Укупно голова биће 1 или 2у другом полувремену

UG II1-3         Укупно голова биће 1, 2 или 3у другом полувремену

UG II2            Укупно голова биће тачно 2у другом полувремену

UG II2+          Укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

UG II2-3         Укупно голова биће 2 или 3 у другом полувремену

UG II3            Укупно голова биће тачно 3у другом полувремену

UG II3+          Укупно голова биће најмање 3 у другом полувремену

UG II4+          Укупно голова биће најмање 4 у другом полувремену

УКУПНО ГОЛОВА  – КОМБИНАЦИЈЕ (UG)

UG I0-1&II0-1           Укупно голова биће највише 1 у првом и највише 1 у другом полувремену

UG I0-1&II0-2           Укупно голова биће највише 1 у првом и највише 2у другом полувремену

UG I0-1&II0-3           Укупно голова биће највише 1 у првом и највише 3у другом полувремену

UG I0-2&II0-1           Укупно голова биће највише 2 у првом и највише 1 у другом полувремену

UG I0-2&II0-2           Укупно голова биће највише 2 у првом и највише 2 у другом полувремену

UG I0-2&II0-3           Укупно голова биће највише 2 у првом и највише 3у другом полувремену

UG I1+&II1+             Укупно голова биће најмање 1 у првом и најмање 1 у другом полувремену               

UG I1+&II2+             Укупно голова биће најмање 1 у првом и најмање 2 у другом полувремену

UG I1+&II3+             Укупно голова биће најмање 1 у првом и најмање 3 у другом полувремену

UG I2+&II1+             Укупно голова биће најмање 2 у првом и најмање 1 у другом полувремену

UG I2+&II2+             Укупно голова биће најмање 2 у првом и најмање 2 у другом полувремену

UG I2+&II3+             Укупно голова биће најмање 2 у првом и најмање 3 у другом полувремену

UG I1+&2+               Укупно голова биће најмање 1 у првом полувремену и најмање 2 на мечу

UG I1+&3+               Укупно голова биће најмање 1 у првом полувремену и најмање 3 на мечу

UG I2+&4+               Укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену и најмање 4 на мечу

 

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ

GG                            Оба тима постижу минимум по гол на мечу

NG                            Барем један тим не постиже гол на мечу

2GG                          Оба тима постижу минимум по 2 гола на мечу

2NG                          Барем један тим не постиже 2 гола на мечу

IGG                          Оба тима постижу минимум по гол у првом полувремену

ING                          Барем један тим не постиже гол у првом полувремену

IIGG                         Оба тима постижу минимум по гол у другом полувремену

IING                         Барем један тим не постиже гол у другом полувремену

ING&IING                Барем један тим не постиже гол у првом ине постиже гол у другом полувремену

ING&IIGG                Барем један тим не постиже гол у првом и оба тима постижу минимум по гол у другом пол.

IGG&IING                Оба тима постижу минимум по гол у првом и барем један тим не постиже гол у другом пол.

IGG&IIGG               Оба тима постижу минимум по гол у првом и у другом полувремену

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ – ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ (SK)

SK GG&3+                Оба тима постижу минимум по гол и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK GG&4+                Оба тима постижу минимум по гол и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK GG&2-3               Оба тима постижу минимум по гол и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK GG&D2+             Оба тима постижу минимум по гол и домаћин постиже најмање 2 гола на мечу

SK GG&G2+            Оба тима постижу минимум по гол и гост постиже најмање 2 гола на мечу

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ – ДУПЛА ШАНСА (SK)

SK 1X&2+     Домаћин побеђује или нерешен исход и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK 1X&2-3    Домаћин побеђује или нерешен исход и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK 1X&3+     Домаћин побеђује или нерешен исход и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK 1X&4+     Домаћин побеђује или нерешен исход и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK 1X&0-2    Домаћин побеђује или нерешен исход и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK 1X&0-3    Домаћин побеђује или нерешен исход и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK 1X&2+     Домаћин побеђује или нерешен исход на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом пол.

SK 1X&I0-1  Домаћин побеђује или нерешен исход на мечу и укупно голова биће највише 1 у првом пол.

SK 1X&GG   Домаћин побеђује или нерешен исход и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK 12&2+      Домаћин или гост побеђује и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK 12&2-3     Домаћин или гост побеђује и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK 12&3+      Домаћин или гост побеђује и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK 12&4+      Домаћин или гост побеђује и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK 12&0-2     Домаћин или гост побеђује и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK 12&0-3     Домаћин или гост побеђује и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK 12&I2+    Домаћин или гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK 12&I0-1   Домаћин или гост побеђује на мечу и укупно голова биће највише 1 у првом полувремену

SK 12&GG    Домаћин или гост побеђује и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK X2&2+     Гост побеђује или нерешен исход и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK X2&2-3    Гост побеђује или нерешен исход и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK X2&3+     Гост побеђује или нерешен исход и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK X2&4+     Гост побеђује или нерешен исход и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK X2&0-2    Гост побеђује или нерешен исход и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK X2&0-3    Гост побеђује или нерешен исход и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK X2&I2+   Гост побеђује или нерешен исход на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом пол.

SK X2&I0-1  Гост побеђује или нерешен исход на мечу и укупно голова биће највише 1 у првом пол.

SK X2&GG   Гост побеђује или нерешен исход и оба тима постижу минимум по гол на мечу       

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ – КОНАЧНИ ИСХОД (SK)

SK 1&0-2            Домаћин побеђује и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK 1&0-3            Домаћин побеђује и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK 1&2+             Домаћин побеђује и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK 1&2-3            Домаћин побеђује и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK 1&2-4            Домаћин побеђује и укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

SK 1&2-5            Домаћин побеђује и укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

SK 1&3+             Домаћин побеђује и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK 1&3-4            Домаћин побеђује и укупно голова биће 3 или 4 на мечу

SK 1&3-5            Домаћин побеђује и укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

SK 1&3-6            Домаћин побеђује и укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

SK 1&4+             Домаћин побеђује и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK 1&I1+           Домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 1 у првом полувремену

SK 1&I2+           Домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK 1&II1+          Домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 1 у другом полувремену

SK 1&II2+          Домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

SK 1&I1+II1+     Домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 1 у првом и најмање 1 у другом пол.

SK 1&GG           Домаћин побеђује и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK 1&PG1         Домаћин побеђује и постиже први гол на мечу

SK 1&PG2         Домаћин побеђује и гост постиже први гол на мечу

SK X&2+            Нерешен исход и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK X&PG1        Нерешен исход и домаћин постиже први гол на мечу

SK X&PG2        Нерешен исход и гост постиже први гол на мечу

SK 2&0-2          Гост побеђује и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK 2&0-3          Гост побеђује и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK 2&2+           Гост побеђује и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK 2&2-3          Гост побеђује и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK 2&2-4          Гост побеђује и укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

SK 2&2-5          Гост побеђује и укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

SK 2&3+           Гост побеђује и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK 2&3-4          Гост побеђује и укупно голова биће 3 или 4 на мечу

SK 2&3-5          Гост побеђује и укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

SK 2&3-6          Гост побеђује и укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

SK 2&4+           Гост побеђује и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK 2&I1+          Гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 1 у првом полувремену

SK 2&I2+          Гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK 2&II1+         Гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 1 у другом полувремену

SK 2&II2+         Гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

SK 2&I1+II1+    Гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 1 у првом и најмање 1 у другом пол.

SK 2&GG          Гост побеђује и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK 2&PG1        Гост побеђује и домаћин постиже први гол на мечу

SK 2&PG2        Гост побеђује и постиже први гол на мечу

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ – ПОЛУВРЕМЕ/КРАЈ (SK)

SK 1-1&0-2       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK 1-1&0-3       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK 1-1&2+        Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK 1-1&2-3       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK 1-1&2-4       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

SK 1-1&2-5       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

SK 1-1&3+        Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK 1-1&3-4       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 3 или 4 на мечу

SK 1-1&3-5       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

SK 1-1&3-6       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

SK 1-1&4+        Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK 1-1&I2+       Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK 1-1&II2+     Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

SK 1-1&HP1    Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу са минимум 2 гола разлике

SK 1-1&GG     Домаћин води на полувремену и побеђује на мечу и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK 1-2&5+       Домаћин воид на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 5 на мечу

SK X-1&0-2     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK X-1&0-3     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK X-1&2+      Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK X-1&2-3     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK X-1&2-4     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

SK X-1&2-5     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

SK X-1&3+      Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK X-1&3-4     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће 3 или 4 на мечу

SK X-1&3-5     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

SK X-1&3-6     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

SK X-1&4+      Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK X-1&I2+     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK X-1&II2+    Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

SK X-1&HP1    Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу са минимум 2 гола разлике

SK X-1&GG     Нерешен исход на полувремену и домаћин побеђује на мечу и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK X-X&2+      Нерешен исход на полувремену и на мечу и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK X-2&0-2      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK X-2&0-3      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK X-2&2+       Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK X-2&2-3      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK X-2&2-4      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

SK X-2&2-5      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

SK X-2&3+        Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK X-2&3-4       Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће 3 или 4 на мечу

SK X-2&3-5       Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

SK X-2&3-6      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

SK X-2&4+        Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK X-2&I2+       Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK X-2&II2+      Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

SK X-2&HP2     Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу са минимум 2 гола разлике

SK X-2&GG       Нерешен исход на полувремену и гост побеђује на мечу и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK 2-2&0-2        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће највише 2 на мечу

SK 2-2&0-3        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће највише 3 на мечу

SK 2-2&2+         Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK 2-2&2-3        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 2 или 3 на мечу

SK 2-2&2-4        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3 или 4 на мечу

SK 2-2&2-5        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 2, 3, 4 или 5 на мечу

SK 2-2&3+         Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK 2-2&3-4        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 3 или 4 на мечу

SK 2-2&3-5        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4 или 5 на мечу

SK 2-2&3-6        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће 3, 4, 5 или 6 на мечу

SK 2-2&4+         Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK 2-2&I2+        Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену

SK 2-2&II2+       Гост води на полувремену и побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 2 у другом полувремену

SK 2-2&GG       Гост води на полувремену и побеђује на мечу и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK 2-2&HP2      Гост води на полувремену и побеђује на мечу и са минимум 2 гола разлике

SK 2-1&5+         Гост води на полувремену и домаћин побеђује на мечу и укупно голова биће најмање 5 на мечу

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ – ПРВИ ДАЈЕ ГОЛ (SK)

SK PG1&2+              Домаћин постиже први гол и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK PG1&3+              Домаћин постиже први гол и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK PG1&4+              Домаћин постиже први гол и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK PG1&GG            Домаћин постиже први гол и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK PG1&D2+           Домаћин постиже први гол и домаћин постиже најмање 2 гола на мечу

SK PG2&2+              Гост постиже први гол и укупно голова биће најмање 2 на мечу

SK PG2&3+              Гост постиже први гол и укупно голова биће најмање 3 на мечу

SK PG2&4+              Гост постиже први гол и укупно голова биће најмање 4 на мечу

SK PG2&GG            Гост постиже први гол и оба тима постижу минимум по гол на мечу

SK PG2&G2+           Гост постиже први гол и гост постиже најмање 2 гола на мечу

“SOCCER” ШАНСА (SS)

SS I1v1                      Домаћин побеђује у првом полувремену или на мечу

SS IXvX                     Нерешен исход у првом полувремену или на мечу

SS I2v2                      Гост побеђује у првом полувремену или на мечу

SS 1v3+                     Домаћин побеђује или укупно голова биће најмање 3 на мечу

SS Xv3+                     Нерешен исход или укупно голова биће најмање 3 на мечу

SS 2v3+                      Гост побеђује побеђује или укупно голова биће најмање 3 на мечу

SS I2+vII2+                Укупно голова биће најмање 2 у првом или најмање 2 у другом полувремену

SS I2+v4+                   Укупно голова биће најмање 2 у првом полувремену или најмање 4 на мечу

SS GGv3+                  Оба тима постижу минимум по гол или укупно голова биће најмање 3 на мечу

SS IGGvIIGG             Оба тима постижу минимум по гол у првом или минимум по гол у другом полувремену

 

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА (D)

D 0                  Домаћин не постиже гол на мечу

D 0-1               Домаћин постиже највише 1 гол на мечу

D 0-2               Домаћин постиже највише 2 гола на мечу

D 0-3               Домаћин постиже највише 3 гола на мечу

D 1+                Домаћин постиже најмање 1 гол на мечу

D 1-2               Домаћин постиже1 или 2 гола на мечу

D 1-3               Домаћин постиже 1, 2 или 3 гола на мечу

D 2+                Домаћин постиже најмање 2 гола на мечу

D 2-3               Домаћин постиже2 или 3 гола на мечу

D 3+                Домаћин постиже најмање 3 гола на мечу

D 4+                Домаћин постиже најмање 4 гола на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА - ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (D)

D I0                Домаћин не постиже голу првом полувремену

D I0-1             Домаћин постиже највише 1 гол у првом полувремену

D I1                Домаћин постиже тачно1 гол у првом полувремену

D I1+              Домаћин постиже најмање 1 гол у првом полувремену

D I1-2             Домаћин постиже1 или 2 гола у првом полувремену

D I2+              Домаћин постиже најмање 2 гола у првом полувремену

D I3+              Домаћин постиже најмање 3 гола у првом полувремену

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА - ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ (D)

D II0              Домаћин не постиже голу другом полувремену

D II0-1           Домаћин постиже највише 1 гол у другом полувремену

D II1              Домаћин постиже тачно1 голу другом полувремену

D II1+            Домаћин постиже најмање 1 гол у другом полувремену

D II1-2           Домаћин постиже1 или 2 гола у другом полувремену

D II2+            Домаћин постиже најмање 2 гола у другом полувремену

D II3+            Домаћин постиже најмање 3 гола у другом полувремену

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА - КОМБИНАЦИЈЕ (D)

D I0-1&II0-1  Домаћин постиже највише 1 гол у првом и највише 1 гол у другом полувремену

D I0-1&II0-2  Домаћин постиже највише 1 гол у првом и највише 2 гола у другом полувремену

D I0-2&II0-1  Домаћин постиже највише 2 гола у првом и највише 1 гол у другом полувремену

D I0-2&II0-2  Домаћин постиже највише 2 гола у првом и највише 2 гола у другом полувремену

D I1+&II1+    Домаћин постиже најмање 1 гол у првом и најмање 1 гол у другом полувремену

D I1+&II2+    Домаћин постиже најмање 1 гол у првом и најмање 2 гола у другом полувремену

D I2+&II1+    Домаћин постиже најмање 2 гола у првом и најмање 1 гол у другом полувремену

D I2+&II2+    Домаћин постиже најмање 2 гола у првом и најмање 2 гол у другом полувремену

D I1+&2+       Домаћин постиже најмање 1 гол у првом полувремену и најмање 2 гола на мечу

D I1+&3+       Домаћин постиже најмање 1 гол у првом полувремену и најмање 3 гола на мечу

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА (G)

G 0                 Гост не постиже гол на мечу

G 0-1               Гостпостиже највише 1 гол на мечу

G 0-2               Гостпостиже највише 2 гола на мечу

G 0-3               Гостпостиже највише 3 гола на мечу

G 1+                Гост постиже најмање 1 гол на мечу

G 1-2               Гостпостиже1 или 2 гола на мечу

G 1-3               Гостпостиже 1, 2 или 3 гола на мечу

G 2+                Гост постиже најмање 2 гола на мечу

G 2-3               Гостпостиже2 или 3 гола на мечу

G 3+                Гост постиже најмање 3 гола на мечу

G 4+                Гост постиже најмање 4 гола на мечу

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА -  ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (G)

G I0               Гост не постиже голу првом полувремену

G I0-1            Гостпостиже највише 1 гол у првом полувремену

G I1               Гостпостиже тачно1 гол у првом полувремену

G I1+             Гост постиже најмање 1 гол у првом полувремену

G I1-2            Гостпостиже1 или 2 гола у првом полувремену

G I2+             Гост постиже најмање 2 гола у првом полувремену

G I3+             Гост постиже најмање 3 гола у првом полувремену

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА - ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ (G)

G II0              Гост не постиже голу другом полувремену

G II0-1           Гост постиже највише 1 гол у другом полувремену

G II1              Гост постиже тачно1 голу другом полувремену

G II1+            Гост постиже најмање 1 гол у другом полувремену

G II1-2           Гост постиже1 или 2 гола у другом полувремену

G II2+            Гост постиже најмање 2 гола у другом полувремену

G II3+            Гост постиже најмање 3 гола у другом полувремену

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА - КОМБИНАЦИЈЕ (G)

G I0-1&II0-1  Гост постиже највише 1 гол у првом и највише 1 гол у другом полувремену

G I0-1&II0-2  Гост постиже највише 1 гол у првом и највише 2 гола у другом полувремену

G I0-2&II0-1  Гост постиже највише 2 гола у првом и највише 1 гол у другом полувремену

G I0-2&II0-2  Гост постиже највише 2 гола у првом и највише 2 гола у другом полувремену

G I1+&II1+    Гост постиже најмање 1 гол у првом и најмање 1 гол у другом полувремену

G I1+&II2+    Гост постиже најмање 1 гол у првом и најмање 2 гола у другом полувремену

G I2+&II1+    Гост постиже најмање 2 гола у првом и најмање 1 гол у другом полувремену

G I2+&II2+    Гост постиже 2 или више голова у првом и 2 или више голова у другом полувремену

G I1+&2+      Гост постиже најмање 1 гол у првом полувремену и најмање 2 гола на мечу

G I1+&3+      Гост постиже најмање 1 гол у првом полувремену и најмање 3 гола на мечу

ТАЧАН РЕЗУЛТАТ (ТR)

ТR 1:0                        Тачан резултат меча биће 1:0

ТR 2:0                        Тачан резултат меча биће 2:0

ТR 2:1                        Тачан резултат меча биће 2:1

ТR 3:0                        Тачан резултат меча биће 3:0

ТR 3:1                        Тачан резултат меча биће 3:1

ТR 3:2                        Тачан резултат меча биће 3:2

ТR 4:0                        Тачан резултат меча биће 4:0

ТR 4:1                        Тачан резултат меча биће 4:1

ТR 4:2                        Тачан резултат меча биће 4:2

ТR 4:3                        Тачан резултат меча биће 4:3

ТR 0:0                        Тачан резултат меча биће 0:0

ТR 1:1                        Тачан резултат меча биће 1:1

ТR 2:2                        Тачан резултат меча биће 2:2

ТR 3:3                        Тачан резултат меча биће 3:3

ТR 4:4                        Тачан резултат меча биће 4:4

ТR 0:1                        Тачан резултат меча биће 0:1

ТR 0:2                        Тачан резултат меча биће 0:2

ТR 1:2                        Тачан резултат меча биће 1:2

ТR 0:3                        Тачан резултат меча биће 0:3

ТR 1:3                        Тачан резултат меча биће 1:3

ТR 2:3                        Тачан резултат меча биће 2:3

ТR 0:4                        Тачан резултат меча биће 0:4

ТR 1:4                        Тачан резултат меча биће 1:4

ТR 2:4                        Тачан резултат меча биће 2:4

ТR 3:4                        Тачан резултат меча биће 3:4

 

ТАЧАН РЕЗУЛТАТ ПРВОГ ПОЛУВРЕМЕНА (ТR)

ТR Ipol 1:0    Тачан резултат првог полувремена биће 1:0

ТR Ipol 2:0    Тачан резултат првог полувремена биће 2:0

ТR Ipol 2:1    Тачан резултат првог полувремена биће 2:1

ТR Ipol 3:0    Тачан резултат првог полувремена биће 3:0

ТR Ipol 3:1    Тачан резултат првог полувремена биће 3:1

ТR Ipol 3:2    Тачан резултат првог полувремена биће 3:2

ТR Ipol 0:0    Тачан резултат првог полувремена биће 0:0

ТR Ipol 1:1    Тачан резултат првог полувремена биће 1:1

ТR Ipol 2:2    Тачан резултат првог полувремена биће 2:2

ТR Ipol 3:3    Тачан резултат првог полувремена биће 3:3

ТR Ipol 0:1    Тачан резултат првог полувремена биће 0:1

ТR Ipol 0:2    Тачан резултат првог полувремена биће 0:2

ТR Ipol 1:2    Тачан резултат првог полувремена биће 1:2

ТR Ipol 0:3    Тачан резултат првог полувремена биће 0:3

ТR Ipol 1:3    Тачан резултат првог полувремена биће 1:3

ТR Ipol 2:3    Тачан резултат првог полувремена биће 2:3

КОНАЧНИ  ИСХОД 0-15 МИН (0-15 KI)

0-15 KI 1       Домаћин побеђује у првих 15 минута меча

0-15 KI X       Нерешен исход у првих 15 минута меча

0-15 KI 2        Гост побеђује у првих 15 минута меча

УК. ГОЛОВА 0-15 МИН (0-15 UG)

0-15 UG 0                   Нема голова у првих 15 минута меча

0-15 UG 1                   Укупно голова биће тачно 1 у првих 15 минута меча

0-15 UG 1+                Укупно голова биће најмање 1 у првих 15 минута меча

0-15 UG 2+                Укупно голова биће најмање 2 у првих 15 минута меча

КОМБ. ГОЛ. 0-15М/16М-ПРВО ПОЛ. (0-15 UG)

0-15 UG 0&1+           Нема голова у првих 15 минута и укупно голова од 16. минута до краја првог полувремена биће најмање 1

0-15 UG 0&2+           Нема голова у првих 15 минута и укупно голова од 16. минута до краја првог полувремена биће најмање 2

0-15 UG 1+&0           Укупно голова биће најмање 1 у првих 15 минута и нема голова од 16. минута до краја првог полувремена

0-15 UG 1+&1+         Укупно голова биће најмање 1 у првих 15 минута и укупно голова од 16. минута до краја првог полувремена биће најмање 1

0-15 UG 1+&2+         Укупно голова биће најмање 1 у првих 15 минута и укупно голова од 16. минута до краја првог полувремена биће најмање 2

КОНАЧНИ  ИСХОД 0-30 МИН (0-30 KI)

0-30 KI 1                    Домаћин побеђује у првих 30 минута меча

0-30 KI X                   Нерешен исход у првих 30 минута меча

0-30 KI 2                    Гост побеђује у првих 30 минута меча

УК. ГОЛОВА 0-30 МИН (0-30 UG)

0-30 UG 0                   Нема голова у првих 30 минута меча

0-30 UG 1                   Укупно голова биће тачно 1 у првих 30 минута меча

0-30 UG 1+                Укупно голова биће најмање 1 у првих 30 минута меча

0-30 UG 0-1               Укупно голова биће највише 1 у првих 30 минута меча

0-30 UG 2+                Укупно голова биће најмање 2 у првих 30 минута меча

0-30 GG                     Оба тима постижу минимум по гол у првих 30 минута меча

КОМБ. ГОЛ. 0-30М/31М-ПРВО ПОЛ. (0-30 UG)

0-30 UG 0&1+           Нема голова у првих 30 минута и укупно голова од 31. минута до краја првог полувремена биће најмање 1

0-30 UG 1+&0           Укупно голова биће најмање 1 у првих 30 минута и нема голова од 31. минута до краја првог полувремена

0-30 UG 1+&1+         Укупно голова биће најмање 1 у првих 30 минута и укупно голова од 31. минута до краја првог полувремена биће најмање 1

0-30 UG 2+&0           Укупно голова биће најмање 2 у првих 30 минута и нема голова од 31. минута до краја првог полувремена

0-30 UG 2+&1+         Укупно голова биће најмање 2 у првих 30 минута и укупно голова од 31. минута до краја првог полувремена биће најмање 1

КОШАРКА

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

КОНАЧНИ ИСХОД рег. део (KI reg)

KI reg1           Домаћин побеђује у регуларном делу меча (евентуално одиграни продужеци се не рачунају)

KI regX          Нерешен исход у регуларном делу меча(евентуално одиграни продужеци се не рачунају)

KI reg2           Гост побеђује у регуларном делу меча (евентуално одиграни продужеци се не рачунају)

ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)

Ipol 1              Домаћин побеђује у првом полувремену

Ipol X             Нерешен исход у првом полувремену

Ipol 2              Гост побеђује у првом полувремену

ПРВА ЧЕТВРТИНА (Icet)

Icet 1               Домаћин побеђује у првој четвртини

Icet X              Нерешен исход у првој четвртини

Icet 2               Гост побеђује у првој четвртини

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol H)

Ipol H1           Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поенау првом полувремену

Ipol H2           Гост побеђује уз урачунат хендикеп поенау првом полувремену

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА ПРВА ЧЕТВРТИНА (Icet H)

Icet H1            Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена у првој четвртини

Icet H2            Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена у првој четвртини

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ПОЕНА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ipol|-|              Укупно поена биће мање од постављене границе у првом полувремену

Ipol|+|             Укупно поена биће више од постављене границе у првом полувремену

УКУПНО ПОЕНА - ПРВА ЧЕТВРТИНА (Icet)

Icet |-|              Укупно поена биће мање од постављене границе у првој четвртини

Icet |+|             Укупно поена биће више од постављене границе у првој четвртини

ДОМАЋИН УКУПНО ПОЕНА (D)

D |-|                 Домаћин постиже мањи број поена од постављене границе на мечу

D |+|                            Домаћин постиже већи број поена од постављене границе на мечу

ГОСТ УКУПНО ПОЕНА (G)

G |-|                 Гост постиже мањи број поена од постављене границе на мечу

G |+|                Гост постиже већи број поена од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО ПОЕНА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ(D)

D Ipol |-|          Домаћин постиже мањи број поена од постављене границе у првом полувремену

D Ipol |+|         Домаћин постиже већи број поена од постављене границе у првом полувремену

ГОСТ УКУПНО ПОЕНА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (G)

G Ipol |-|         Гост постиже мањи број поена од постављене границе у првом полувремену

G Ipol |+|        Гост постиже већи број поена од постављене границе у првом полувремену

ДОМАЋИН УКУПНО ПОЕНА – ПРВА ЧЕТВРТИНА(D)

D Icet |-|          Домаћин постиже мањи број поена од постављене границе у првој четвртини

D Icet |+|         Домаћин постиже већи број поена од постављене границе у првој четвртини

ГОСТ УКУПНО ПОЕНА – ПРВА ЧЕТВРТИНА (G)

G Icet |-|          Гост постиже мањи број поена од постављене границе у првој четвртини

G Icet |+|         Гост постиже већи број поена од постављене границе у првој четвртини

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ

1&|-|               Домаћин побеђује и укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

1&|+|              Домаћин побеђује и укупно поена биће више од постављене границе на мечу

2&|-|               Гост побеђује и укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

2&|+|              Гост побеђује и укупно поена биће више од постављене границе на мечу

H1&|-|            Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поенаи укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

H1&|+|           Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена и укупно поена биће више од постављене границе на мечу

H2&|-|            Гост побеђује уз урачунат хендикеп поенаи укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

H2&|+|           Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена и укупно поена биће више од постављене границе на mечу

ПОЛУВРЕМЕ/КРАЈ (PK)

PK 1-1            Домаћин побеђује у првом полувремену и на мечу

PK 1-2            Домаћин побеђује у првом полувремену и гост побеђује на мечу

PK 2-1            Гост побеђује у првом полувремену и домаћин побеђује на мечу        

PK 2-2            Гост побеђује у првом полувремену и на мечу

ДУПЛА ПОБЕДА

DP 1                Домаћин побеђује у оба полувремена

DP 2                Гост побеђује у оба полувремена

ПАР/НЕПАР

Par                  Укупно поена биће парно на мечу  

Nepar             Укупно поена биће непарно на мечу  

ВИШЕ ПОЕНА (VP)

VP I>II           У првом полувремену биће постигнуто више поена него у другом полувремену

VP I<II           У првом полувремену биће постигнуто мање поена него у другом полувремену

VP I=II           У првом и у другом полувремену биће постигнут исти број пoeна

ТЕНИС

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Првонаведени такмичар побеђује на мечу

KI 2                Другонаведени такмичар побеђује на мечу

ПРВИ СЕТ (Iset)

Iset 1               Првонаведени такмичар побеђује у првом сету

Iset 2               Другонаведени такмичар побеђује у првом сету

ХЕНДИКЕП ГЕМОВИ

H 1                  Првонаведени такмичар побеђује уз урачунат хендикеп гемова на мечу

H 2                  Другонаведени такмичар побеђује уз урачунат хендикеп гемова на мечу

УКУПНО ГЕМОВА - ПРВИ СЕТ

Iset |-|              Укупно гемова биће мање од постављене границе у првом сету

Iset|+|             Укупно гемова биће више од постављене границе у првом сету

УКУПНО ГЕМОВА

|-|                     Укупно гемова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно гемова биће више од постављене границе на мечу

КОМБИНАЦИЈЕ

1&|-|                Првонаведени такмичар побеђује на мечу и укупно гемова биће мање од постављене границе на мечу

1&|+|               Првонаведени такмичар побеђује на мечу и укупно гемова биће више од постављене границе на мечу

2&|-|                Другонаведени такмичар побеђује на мечу и укупно гемова биће мање од постављене границе на мечу

2&|+|               Другонаведени такмичар побеђује на мечу и укупно гемова биће више од постављене границе на мечу

 

ТАЧАН PЕЗУЛТАТ

ТR 2:0                       Првонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 2:0 у сетовима

ТR 2:1                       Првонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 2:1 у сетовима

ТR 0:2                       Другонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 0:2 у сетовима

ТR 1:2                       Другонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 1:2 у сетовима

ТR 3:0                       Првонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 3:0 у сетовима

ТR 3:1                       Првонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 3:1 у сетовима

ТR 3:2                       Првонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 3:2 у сетовима

ТR 0:3                       Другонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 0:3 у сетовима

ТR 1:3                       Другонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 1:3 у сетовима

ТR 2:3                      Другонаведени такмичар побеђује тачним резултатом 2:3 у сетовима

 

РУКОМЕТ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol)

Ipol 1              Домаћин побеђује у првом полувремену

Ipol X             Нерешен исход у првом полувремену

Ipol 2              Гост побеђује у првом полувремену

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

ХЕНДИКЕП – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ (Ipol H)

Ipol H1           Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова у првом полувремену

Ipol H2           Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова у првом полувремену

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ГОЛОВА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ipol|-|              Укупно голова биће мање од постављене границе у првом полувремену

Ipol|+|             Укупно голова биће више од постављене границе у првом полувремену

УКУПНО ГОЛОВА – ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ

IIpol |-|            Укупно голова биће мање од постављене границе у другом полувремену

IIpol |+|           Укупно голова биће више од постављене границе у другом полувремену

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ

1&|-|               Домаћин побеђује и укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

1&|+|              Домаћин побеђује и укупно голова биће више од постављене границе на мечу

2&|-|               Гост побеђује и укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

2&|+|              Гост побеђује и укупно голова биће више од постављене границе на мечу

H1&|-|            Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова и укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

H1&|+|           Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова и укупно голова биће више од постављене границе на мечу

H2&|-|            Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова и укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

H2&|+|           Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова и укупно голова биће више од постављене границе на мечу

ДУПЛА ПОБЕДА (DP)

DP 1                Домаћин побеђује у оба полувремена

DP 2                Гост побеђује у оба полувремена

ХОКЕЈ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ДУПЛА ШАНСА (DS)

DS 1X             Домаћин побеђује или нерешен исход на мечу

DS 12              Домаћин или гост побеђује на мечу

DS X2             Гост побеђује или нерешен исход на мечу

ПРВИ ПЕРИОД (Iper)

Iper 1              Домаћин побеђује у првом периоду

Iper 2              Гост побеђује у првом периоду

ПОЛУВРЕМЕ/КРАЈ (PK)

PK 1-1            Домаћин води у првој трећини и побеђује на мечу

PK 1-X           Домаћин води у првој трећини и нерешен исход на мечу

PK 1-2           Домаћин води у првој трећини и гост побеђује на мечу

PK X-1          Нерешен исход у првој трећини и домаћин побеђује на мечу

PK X-X          Нерешен исход у првој трећини и на мечу

PK X-2           Нерешен исход у првој трећини и гост побеђује на мечу

PK 2-1           Гост води у првој трећини и домаћин побеђује на мечу

PK 2-X           Гост води у првој трећини и нерешен исход на мечу

PK 2-2           Гост води у првој трећини и побеђује на мечу

УКУПНО ГОЛОВА (UG)

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

ОДБОЈКА

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ПРВИ СЕТ (Iset)

Iset 1               Домаћин побеђује у првом сету

Iset 2               Гост побеђује у првом сету

ХЕНДИКЕП СЕТОВА

H1                 Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп сетова на мечу

H2                 Гост побеђује уз урачунат хендикеп сетова на мечу

ХЕНДИКЕП ПОЕНА

H1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ПОЕНА – ПРВИ СЕТ (Iset)

Iset|-|              Укупно поена биће мање од постављене границе у првом сету

Iset|+|             Укупно поена биће више од постављене границе у првом сету

БЕЈЗБОЛ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ПРВА ДЕВЕТИНА (Iing)

 Iing 1             Домаћин побеђује у првом инингу

 Iing X             Нерешен исход у првом инингу

 Iing 2             Гост побеђује у првом инингу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

ФОРМУЛА 1

ПЛАСМАН (PLS)

PLS 1              Завршава трку на првом месту

PLS 1-2          Завршава трку на првом или другом месту          

PLS 1-3          Завршава трку на првом, другом или трећем месту

PLS 1-10        Завршава трку у првих 10

ПОЛ ПОЗИЦИЈА (POL)

POL 1             Који од возача стартује трку са првог места

НАЈБРЖИ КРUG (NK)

NK 1               Који од возача вози најбржи круг

КОНСТРУКТОР (KONS)

KONS 1          Завршава трку на првом месту       

ВАТЕРПОЛО

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

НФЛ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

РАГБИ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на меч

FUTSAL

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

ФУДБАЛ НА ПЕСКУ

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на меч

SNOOKER

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Првонаведени такмичар побеђује на мечу

KI 2                Другонаведени такмичар побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Првонаведени такмичар побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Другонаведени такмичар побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

ПИКАДО

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Првонаведени такмичар побеђује на мечу

KI 2                Другонаведени такмичар побеђује на мечу

ХЕНДИКЕП (H)

H 1                  Првонаведени такмичар побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Другонаведени такмичар побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

БОКС

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Првонаведени такмичар побеђује на мечу

KI 2                Другонаведени такмичар побеђује на мечу

ДУЕЛИ ТИМОВА

Играч типује резултат дуела два тима. Коначан резултат дуела одређује број постигнутих голова тимова у својим регуларним мечевима.

КОНАЧНИ ИСХОД (KI)

KI 1                Домаћин побеђује у дуелу

KI X               Нерешен исход у дуелу

KI 2                Гост побеђује у дуелу

ДУПЛА ШАНСА (DS)

DS 1X             Домаћин побеђује или нерешен исход у дуелу

DS 12              Домаћин или гост побеђује у дуелу

DS X2             Гост побеђује или нерешен исход у дуелу

X  НO БЕТ (XNB)

XNB 1            Домаћин побеђује, а у случају нерешеног исхода у дуелу рачуна се квота 1.00

XBN 2            Гост побеђује, а у случају нерешеног исхода у дуелу рачуна се квота 1.00

УКУПНО ГОЛОВА (UG)

UG 0-2            Укупно голова биће највише 2 у дуелу

UG 3+             Укупно голова биће најмање 3 у дуелу

UG 0-3            Укупно голова биће највише 3 у дуелу

UG 4+             Укупно голова биће најмање 4 у дуелу

UG 0-4            Укупно голова биће највише 4 у дуелу

UG 5+             Укупно голова биће најмање 5 у дуелу

UG 0-5           Укупно голова биће највише 5 у дуелу

UG 6+             Укупно голова биће најмање 6 у дуелу

UG 4-6           Укупно голова биће 4, 5 или 6 у дуелу

UG 7+             Укупно голова биће најмање 7 у дуелу

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ (SK)

SK 1&4+       Домаћин побеђује и укупно голова биће најмање 4 у дуелу

SK 2&4+       Гост побеђује и укупно голова биће најмање 4 у дуелу

ГОЛ - НЕ ГОЛ

GG                Оба тима постижу минимум по гол у дуелу

NG                Барем један тим не постиже гол у дуелу

GG&3+         Оба тима постижу минимум по гол и укупно голова биће најмање 3 у дуелу

УКУПНО ГОЛОВА ПО ЛИГАМА

УКУПНО ГОЛОВА

|-|         Збир голова на мечевима који чине лигу биће мањи од постављене границе

|+|        Збир голова на мечевима који чине лигу биће већи од постављене границе

 

УЖИВО КЛАЂЕЊЕ ФУДБАЛ

КОНАЧНИ ИСХОД МЕЧА

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ДУПЛА ШАНСА

DS 1X             Домаћин побеђује или нерешен исход на мечу

DS 12              Домаћин или гост побеђује на мечу

DS X2             Гост побеђује или нерешен исход на мечу

ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ipol 1              Домаћин побеђује у првом полувремену

Ipol X             Нерешен исход у првом полувремену

Ipol 2              Гост побеђује у првом полувремену

ОСТАТАК МЕЧА

ost 1                Домаћин побеђује остатак меча oд тренутка уплате тикета

ost X               Нерешен исход остатка меча oд тренутка уплате тикета

ost 2                Гост побеђује остатак меча oд тренутка уплате тикета 

ОСТАТАК ПОЛУВРЕМЕНА

Ip ost 1            Домаћин побеђује остатак првог полувремена oд тренутка уплате тикета

Ip ost X           Нерешен исход остатак првог полувремена oд тренутка уплате тикета

Ip ost 2            Гост побеђује остатак првог полувремена oд тренутка уплате тикета

СЛЕДЕЋИ ГОЛ

SG 1                Домаћин постиже следећи гол на мечу oд тренутка уплате тикета

SG X               Нема следећег гола на мечу oд тренутка уплате тикета

SG 2                Гост постиже следећи гол на мечу oд тренутка уплате тикета

СЛЕДЕЋИ ГОЛ – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip SG 1           Домаћин постиже следећи гол у првом полувремену oд тренутка уплате тикета

Ip SG X          Нема следећег гола у првом полувремену oд тренутка уплате тикета

Ip SG 2           Гост постиже следећи гол у првом полувремену oд тренутка уплате тикета

GG/NG OСТАТАК МЕЧА

ost GG            Оба тима постижу минимум по гол у остатку меча од тренутка уплате тикета

ost NG             Барем један тим не постиже гол у у остатку меча од тренутка уплате тикета

GG/NG ОСТАТАК ПОЛУВРЕМЕНА

Ip ost GG       Оба тима постижу минимум по гол у остатку првог полувремена од тренутка уплате тикета

Ip ost NG       Барем један тим не постиже гол у остатку првог полувремена од тренутка уплате тикета

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ГОЛОВА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ipol|-|               Укупно голова биће мање од постављене границе у првом полувремену

Ipol|+|              Укупно голова биће више од постављене границе у првом полувремену

“SOCCER” КОМБИНАЦИЈЕ

KI 1&|-|               Домаћин побеђује и укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

KI 1&|+|              Домаћин побеђује и укупно голова биће више од постављене границе на мечу

KI 2&|-|               Гост побеђује и укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

KI 2&|+|              Гост побеђује и укупно голова биће више од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА

D |-|                 Домаћин постиже мањи број голова од постављене границе на мечу

D |+|                Домаћин постиже већи број голова од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА - ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip D|-|              Домаћин постиже мањи број голова од постављене границе у првом полувремену

Ip D|+|             Домаћин постиже већи број голова од постављене границе у првом полувремену

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА

G |-|                 Гост постиже мањи број голова од постављене границе на мечу

G |+|                Гост постиже већи број голова од постављене границе на мечу

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА -  ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip G|-|             Гост постиже мањи број голова од постављене границе у првом полувремену

Ip G|+|            Гост постиже већи број голова од постављене границе у првом полувремену

ИСХОД КОРНЕРА

kor 1               Домаћин постиже више корнера на мечу

kor X              Домаћин и гост постижу исти број корнера на мечу

kor 2               Гост постиже више корнера на мечу

ИСХОД КОРНЕРА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip kor 1          Домаћин постиже више корнера у првом полувремену

Ip kor X         Домаћин и гост постижу исти број корнера у првом полувремену

Ip kor 2          Гост постиже више корнерау првом полувремену

УКУПНО КОРНЕРА

kor|-|               Укупно корнера биће мање од постављене границе на мечу

kor|+|              Укупно корнера биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО КОРНЕРА – ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip kor|-|           Укупно корнера биће мање од постављене границе у првом полувремену

Ip kor|+|          Укупно корнера биће више од постављене границе у првом полувремену

ДОМАЋИН УКУПНО КОРНЕРА

kor D|-|           Домаћин постиже мањи број корнера од постављене границе на мечу

kor D|+|          Домаћин постижевећи број корнера од постављене границе на мечу

ГОСТ УКУПНО КОРНЕРА

kor G|-|           Гост постиже мањи број корнера од постављене границе на мечу

kor G|+|          Гост постижевећи број корнера од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО КОРНЕРА ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip kor D|-|       Домаћин постиже мањи број корнера од постављене границе у првом полувремену

Ip kor D|+|      Домаћин постиже већи број корнера од постављене границе у првом полувремену

ГОСТ УКУПНО КОРНЕРА - ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip kor G|-|      Гост постиже мањи број корнера од постављене границе у првом полувремену

Ip kor G|+|     Гост постиже већи број корнера од постављене границе у првом полувремену

KАРТОНИ

За све опкладе на картоне важе следећа правила обрачунавања поена:

-          Један играч-један жути картон обрачунава се као један (1) поен

-          Један играч-један црвени картон обрачунава се као два (2) поена

-          Један играч-један жутии један црвени картон обрачунава се као три (3) поена

-          Један играч-два жутаи један црвени картон обрачунава се као три (3) поена

ИСХОД КАРТОНА

krt 1                Домаћин постиже више картона на мечу

krt X               Домаћин и гост постижу исти број картона на мечу

krt 2                Гост постиже више картона на мечу

УКУПНО КАРТОНА

krt|-|                Укупно картона биће мање од постављене границе на мечу

krt |+|              Укупно картона биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО КАРТОНАПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip krt |-|          Укупно картона биће мање од постављене границе у првом полувремену

Ip krt |+|         Укупно картона биће више од постављене границе у првом полувремену

ДОМАЋИН УКУПНО КАРТОНА

krt D|-|            Домаћин постиже мањи број картона од постављене границе на мечу

krt D|+|           Домаћин постиже већиброј картона од постављене границе на мечу

ГОСТ УКУПНО КАРТОНА

krt G|-|            Гост постиже мањи број картона од постављене границе на мечу

krt G|+|           Гост постиже већиброј картона од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО КАРТОНАПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip krt D|-|       Домаћин постиже мањи број картона од постављене границе у првом полувремену

Ip krt D|+|      Домаћин постиже већиброј картона од постављене границе у првом полувремену

ГОСТУКУПНО КАРТОНА - ПРВО ПОЛУВРЕМЕ

Ip krt G|-|       Гост постиже мањи број картона од постављене границе у првом полувремену

Ip krt G|+|      Гост постиже већиброј картона од постављене границе у првом полувремену

ИСХОД ПРОДУЖЕТКА

prod 1             Домаћин побеђује у продужетку

prod X            Нерешен исход у продужетку

prod 2             Гост побеђује у продужетку

 

УКУПНО ГОЛОВА – ПРОДУЖЕТАК

prod|-|             Укупно голова биће мање од постављене границе у продужетку

prod|+|            Укупно голова биће вишеод постављене границе у продужетку

ОСТАТАК ПРОДУЖЕТКА

ost prod 1       Домаћин побеђује остатак продужетка

ost prod X      Нерешен исход остатка продужетка

ost prod 2       Гостпобеђује остатак продужетка

СЛЕДЕЋИ ГОЛ – ПРОДУЖЕТАК

prod SG 1      Домаћин постиже следећи гол у продужетку

prod SG X     Нема следећег гола у продужетку

prod SG 2      Гостпостиже следећи гол у продужетку

ПРОЛАЗ

prolaz reg 1    Домаћин пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење) након регуларног дела меча  

prolaz reg 2    Гост пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење) након регуларног дела меча

prolaz prod 1  Домаћин пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење) након продужетка

prolaz prod 2 Гост пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење) након продужетка

prolaz pen 1   Домаћин пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење) након пенала

prolaz pen 2   Гост пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење) након пенала

PD 1                Домаћин пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење)

PD 2                Гост пролази у наредну рунду такмичења (осваја такмичење)

ПЕНАЛИ

pen 1               Домаћин побеђује након пенала

pen 2               Гост побеђује након пенала

                                                                                          УЖИВО КЛАЂЕЊЕ – КОШАРКА

 

КОНАЧНИ ИСХОД

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ИСХОД ПОЛУВРЕМЕНА

pol 1                Домаћин побеђује у задатом полувремену

pol X               Нерешен исход у задатом полувремену

pol 2                Гост побеђује у задатом полувремену

ИСХОД ЧЕТВРТИНЕ

cet 1                Домаћин побеђује у задатој четвртини

čet X               Нерешен исход у задатој четвртини

čet 2                Гост побеђује у задатој четвртини

ПРВИ ДО ПОЕНА – ЧЕТВРТИНА

čet pdp 1         Домаћин први постиже задати број поена у задатој четвртини

čet pdp 2         Гостпрви постиже задати број поена у задатој четвртини

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

ХЕНДИКЕП ПОБЕДАПОЛУВРЕМЕ

pol H1             Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена у задатом полувремену

pol H2             Гостпобеђује уз урачунат хендикеп поена у задатом полувремену

ХЕНДИКЕП ПОБЕДА- ЧЕТВРТИНА

čet H1             Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена у задатој четвртини

čol H2             Гостпобеђује уз урачунат хендикеп поена у задатој четвртини

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ПОЕНА – ПОЛУВРЕМЕ

pol|-|                Укупно поена биће мање од постављене границе у задатом полувремену

pol|+|               Укупно поена биће више од постављене границе у задатом полувремену

УКУПНО ПОЕНА - ЧЕТВРТИНА

čet |-|                Укупно поена биће мање од постављене границе у задатој четвртини

čet |+|               Укупно поена биће више од постављене границе у задатој четвртини

ДОМАЋИН УКУПНО ПОЕНА

D|-|                  Домаћин постиже мањи број поена од постављене границе на мечу

D|+|                 Домаћин постиже већи број поена од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО ПОЕНА – ПОЛУВРЕМЕ

pol D|-|            Домаћин постиже мањи број поена од постављене границе у задатом полувремену

pol D|+|           Домаћин постиже већи број поена од постављене границе у задатом полувремену

ДОМАЋИН УКУПНО ПОЕНА – ЧЕТВРТИНА

čet D|-|             Домаћин постиже мањи број поена од постављене границе у задатој четвртини

čet D|+|            Домаћин постиже већи број поена од постављене границе у задатој четвртини

ГОСТ УКУПНО ПОЕНА

G |-|                 Гост постиже мањи број поена од постављене границе на мечу

G |+|                Гост постиже већи број поена од постављене границе на мечу

ГОСТ УКУПНО ПОЕНА – ПОЛУВРЕМЕ

pol G|-|            Гост постиже мањи број поена од постављене границе у задатом полувремену

pol G|+|           Гост постиже већи број поена од постављене границе у задатом полувремену

ГОСТ УКУПНО ПОЕНА - ЧЕТВРТИНА

čet G|-|            Гост постиже мањи број поена од постављене границе у задатој четвртини

čet G|+|           Гост постиже већи број поена од постављене границе у задатој четвртини

 

УЖИВО КЛАЂЕЊЕ – ТЕНИС

КОНАЧНИ ИСХОД

KI 1                Првонаведени такмичар побеђује на мечу

KI 2                Другонаведени такмичар побеђује на мечу

ИСХОД СЕТА

set 1                 Првонаведени такмичар побеђује у задатом сету

set 2                 Другонаведени такмичар побеђује у задатом сету

ИСХОД ГЕМА

gem 1              Првонаведени такмичар побеђује у задатом гему

gem 2              Другонаведени такмичар побеђује у задатом гему

УКУПНО ГЕМОВА

|-|                     Укупно гемова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно гемова биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ГЕМОВА У СЕТУ

|-|                     Укупно гемова биће мање од постављене границе у задатом сету

|+|                    Укупно гемова биће вишеод постављене границе у задатом сету

ТАЧАН РЕЗУЛТАТ ГЕМА

TR gem 1-0    Првонаведени такмичарпобеђује у задатом гему према 0

TR gem 2-0    Другонаведени такмичар побеђује у задатом гему према 0

TR gem 1-15  Првонаведени такмичар побеђује у задатом гемупрема 15

TR gem 2-15  Другонаведени такмичар побеђује у задатом гему према 15

TR gem 1-30  Првонаведени такмичар побеђује у задатом гему према 30

TR gem 2-30  Другонаведени такмичар побеђује у задатом гему према 30

TR gem 1-40  Првонаведени такмичар побеђује у задатом гемупрема40

TR gem 2-40  Другонаведени такмичар побеђује у задатом гему према 40

УЖИВО КЛАЂЕЊЕ – РУКОМЕТ

КОНАЧНИ ИСХОД

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ИСХОД ПОЛУВРЕМЕНА

pol 1                Домаћин побеђује у задатом полувремену

pol X               Нерешен исход у задатом полувремену

pol 2                Гост побеђује у задатом полувремену

ХЕНДИКЕП

H 1                  Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

H 2                  Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова на мечу

ХЕНДИКЕП – ПОЛУВРЕМЕ

pol H1             Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп голова у задатом полувремену

pol H2             Гост побеђује уз урачунат хендикеп голова у задатом полувремену

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ГОЛОВА – ПОЛУВРЕМЕ

pol|-|               Укупно голова биће мање од постављене границе у задатом полувремену

pol|+|              Укупно голова биће вишеод постављене границе у задатом полувремену

 

УЖИВО КЛАЂЕЊЕ – ХОКЕЈ

 

КОНАЧНИ ИСХОД

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI X               Нерешен исход на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ИСХОД ПЕРИОДА

per 1               Домаћин побеђује у задатом периоду 

per X              Нерешен исход у задатом периоду

per 2               Гост побеђује у задатом периоду

ДУПЛА ШАНСА

DS 1X             Домаћин побеђује или нерешен исход на мечу

DS 12              Домаћин или гост побеђује на мечу

DS X2             Гост побеђује или нерешен исход на мечу

ДУПЛА ШАНСА - ПЕРИОД

per DS 1X      Домаћин побеђује или нерешен исход у задатом периоду

per DS 12       Домаћин или гост побеђује у задатом периоду

per DS X2      Гост побеђује или нерешен исход у задатом периоду

"X" НО БЕТ

XNB 1            Домаћин побеђује, а у случају нерешеног исхода на мечу рачуна се квота 1.00

XNB 2            Гост побеђује, а у случају нерешеног исхода на мечу рачуна се квота 1.00

"X" НО БЕТ – PERIOD

per XNB 1      Домаћин побеђује, а у случају нерешеног исхода у задатом период урачуна се квота 1.00

per XNB 2      Гостпобеђује, а у случају нерешеног исхода у задатом периоду рачуна се квота 1.00

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ – ПЕРИОД

per GG           Оба тима постижу минимум по гол у задатом периоду

per NG           Барем један тим не постиже гол у задатом периоду

ОСТАТАК МЕЧА

ost 1                Домаћин побеђује остатак меча oд тренутка уплате тикета

ost X               Нерешен исход остатак меча oд тренутка уплате тикета

ost 2                Гост побеђује остатак меча oд тренутка уплате тикета

ОСТАТАК ПЕРИОДА

per ost 1          Домаћин побеђује остатак задатог периода oд тренутка уплате тикета

per ost X         Нерешен исход остатак задатог периода oд тренутка уплате тикета

per ost 2          Гост побеђује остатак задатог периода oд тренутка уплате тикета

СЛЕДЕЋИ ГОЛ

SG 1                Домаћин постиже следећи гол на мечу oд тренутка уплате тикета

SG X               Нема следећег гола на мечу oд тренутка уплате тикета

SG 2                Гостпостиже следећи гол на мечу oд тренутка уплате тикета

СЛЕДЕЋИ ГОЛ - ПЕРИОД

per SG 1         Домаћин постиже следећи гол у задатом периоду oд тренутка уплате тикета

per SG X        Нема следећег гола у задатом периоду oд тренутка уплате тикета

per SG 2         Гостпостиже следећи голу задатом периоду oд тренутка уплате тикета

УКУПНО ГОЛОВА

|-|                     Укупно голова биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно голова биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ГОЛОВА – ПЕРИОД

per|-|                Укупно голова биће мање од постављене границе у задатом периоду

per|+|               Укупно голова биће више од постављене границе у задатом периоду

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА

D |-|                 Домаћин постиже мањи број голова од постављене границе на мечу

D |+|                Домаћин постиже већиброј голова од постављене границе на мечу

ДОМАЋИН УКУПНО ГОЛОВА - ПЕРИОД

per D|-|            Домаћин постиже мањи број голова од постављене границе у задатом периоду

per D|+|           Домаћин постиже већи број голова од постављене границе у задатом периоду

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА

G |-|                 Гост постиже мањи број голова од постављене границе на мечу

G |+|                Гост постиже већи број голова од постављене границе на мечу

ГОСТ УКУПНО ГОЛОВА - ПЕРИОД

per G|-|           Гост постиже мањи број голова од постављене границе у задатом периоду

per G|+|          Гост постиже већи број голова од постављене границе у задатом периоду

УЖИВО КЛАЂЕЊЕ – ОДБОЈКА

 

КОНАЧНИ ИСХОД

KI 1                Домаћин побеђује на мечу

KI 2                Гост побеђује на мечу

ИСХОД СЕТА

set 1                 Домаћин побеђује у задатом сету

set 2                 Гост побеђује у задатом сету

ХЕНДИКЕП ПОЕНА

H1                   Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

H2                   Гостпобеђује уз урачунат хендикеп поена на мечу

ХЕНДИКЕП ПОЕНА У СЕТУ

H1                   Домаћин побеђује уз урачунат хендикеп поена у задатом сету

H2                   Гостпобеђује уз урачунат хендикеп поена у задатом сету

УКУПНО ПОЕНА

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе на мечу

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе на мечу

УКУПНО ПОЕНА У СЕТУ

|-|                     Укупно поена биће мање од постављене границе у задатом сету

|+|                    Укупно поена биће више од постављене границе у задатом сету

ПРВИ ДО ПОЕНАУ СЕТУ

pdp 1              Домаћин први постиже задати број поена у задатом сету

pdp 2              Гост први постиже задати број поена у задатом сету

 

ПРАВИЛА КЛАЂЕЊА

Члан 8.

Квоте за горе наведене врсте игара из Члана 7. налазе се у листама које излазе из штампе за два кола, два пута недељно - уторком и петком, као и допунама које излазе свакодневно и објављују се путем медија и у сваком објекту Предузећа „PHUKET” и третирају се као почетне квоте.

Члан 8. Тачка а)

Све квоте су варијабилне. Важећа квота за клађење, као и за клађење на догађај који је у току (уживо клађење) је искључиво она која се налази на издатом тикету.

                                                                                                                                                       Члан 9.

Када играч одлучи да учествује у клађењу треба да наведе следеће битне елементе приликом уплате:

  1. шифре мечева
  2. врсту игре
  3. типове уз сваку шифру
  4. број комбинација
  5. систем – ако их има
  6. улог

Ако на тикету недостаје један или више њих од горе наведених 6 битних елемената, тикет се сматра неважећим и играчу ће се извршити повраћај улога.

                                                                                           Члан 10.

Забрањено је учествовање у клађењу лицима млађим од 18 година. Организатор може затражити лична документа ради провере старости играча

                                                                                                                                                     Члан 11.

Приликом уплате играч мора да испуни следећа правила:

  1. Минималну уплату по тикету
  2. Минималну уплату по комбинацији
  3. Максималан број парова по тикету
  4. Један пар не може се одиграти два пута у истој комбинацији

Учеснику је забрањено да се у једној комбинацији клади више пута на исти спортски догађај, осим уколико то приређивач није изричито одобрио у програму распореда спортских догађаја.  У случају непоштовања горе наведених правила тикет и комбинација ће се прогласити неважећим, а играчу ће се извршити повраћај улога.

Члан 11. Тачка а)

Учесници своје опкладе уплаћују појединачно. Приређивач задржава право да идентичне опкладе од групе учесника (Удружено клађење) прогласи неважећим чак и након објаве званичних резултата и у том случају ће се извршити повраћај улога. Уколико постоји сумња на Удружено клађење, приређивач задржава право да поступи по Члану 15. ових Правила.

                                                                                            Члан 12.

Минимални појединачни улог по комбинацији за клађење износи 2.00 динара. Минимални износ који учесник може уплатити за клађење износи 20.00 динара. Максимални износ за исплату добитка учеснику износи 10.000.000,00 динара. Приређивач задржава право промене износа минималног појединачног улога по комбинацији, минималног износа за клађење и максималног износа за исплату добитка, али само по добијању сагласности Министра финансија.

Бонус- Приређивач може одредити бонус којим ће наградити играча у висини од максималних 50% од евентуалног добитка, али тако да ће се тачан износ бонуса знати тек по завршетку свих догађаја на тикету.

Члан 12. Тачка а)

Приређивач пре почетка клађења одређује и објављује минималне услове за уплату. Учесници су дужни да поштују минимум и максимум броја спортских догађаја за сваку врсту клађења онако како је то приређивач објавио у програму спортских догађаја за конкретно коло клађења.

Члан 13.

Играчи су дужни да уплату изврше благовремено. Утакмица која прва почиње на тикету одређује крајњи рок за уплату тог тикета. У случају да приређивач прими уплату после почетка или краја спортског догађаја, клађење за тај догађај је неважеће и играчу ће се извршити повраћај улога.

 

Члан 13. Тачкаа)

Уколико приређивач оцени да постоји основана сумња да је било ко деловао у циљу одређивања исхода догађаја, кршећи на тај начин одредбе и званична правила о одржавању оваквих догађаја, или чак уколико постоје елементи на основу којих се оспорава регуларност у одржавању догађаја, приређивач задржаваправо да суспендује исплату добитка.

                                                                                                                                                      Члан 14.

После извршене уплате играчи су дужни да на лицу места прегледају издате тикете и упореде их са оним на шта су желели да се опкладе. Накнадне рекламације организатор не уважава.

 

Члан 14. Тачка a)

Издати тикет играч може сторнирати (поништити) најдуже у року од 30 минута од времена издавања тикета или најкасније до почетка првог меча на тикету. Након тога тикет нијемогуће сторнирати (поништити). Изузетно код Клађења уживо, опклада је закључена у тренутку издавања тикета и наког тога није могуће  поништититикет.

 

За Fantasy спортове, опклада се може поништити до почетка такмичења за које опклада важи. Након почетка такмичења, опклада је закључена и не може се променити или поништити.

Члан 15.

Приређивач задржава право да у сваком моменту, делимично или потпуно, без давања посебног образложења, не прихвати клађење учесника у клађењу.

Члан 16.

Званичан исход догађаја је исход постигнут у регуларном делу игре(резултат постигнут у евентуално одиграним продужецима и пеналима се не рачунају и не утиче на обраду података), осим ако се другачије не нагласи, а објављен на званичним изворима информисања.

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично) не утичу на резултат догађаја и обраду података.

Напомена:

·         Када су у питању фудбалски мечеви где се меч игра другачије од прописаних два полувремена у трајању од 45 минута (важи искључиво за мечеве који се играју у два полувремена, у

          трајању од по 40 минута), понуда квота је прилагођена дужини трајања меча и све опкладе за тај меч су важеће.

·         Зa опкладе на играче, учеснике екипних спортова (фудбалери, кошаркаши...),важе правила клађења у оквиру спорта чији су учесници.

·         На тениским мечевима (дублови) евентуално одигран „Super tie-break“, рачунаће се као одигран један гем у оквиру једног сета.

·         У игри “Корнери” рачунају се искључиво корнери који су изведени.

·         У игри “Картони”, “Жути картони” и “Црвени картони” рачунају се картони додељени играчима који учествују у регуларном делу игре. Картони додељени играчима који не учествују у

          игри (резервни играчи) се не рачунају,осим ако не уђу у игру у даљем наставку регуларног дела меча. Картони додељени играчима након што су напустили игру, или по завршетку

         регуларног дела меча, се не рачунају.

Изузетак: КОШАРКА: Званичан исход догађаја је исход постигнут у регуларном делу игре као и у евентуалним продужецима, осим ако се другачије не нагласи, а објављен на званичним изворима информисања.

Евентуалне административне одлуке,као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично) не утичу на резултат догађаја и обраду података.

Напомена:

·         У случајевима када се продужеци не играју након нерешеног исхода у регуларном делу игре постигнути резултат је важећи за све опкладе.

Изузетак: АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ(НФЛ):Званичан исход догађаја је исход постигнут у регуларном делу игре као и у евентуалним продужецима, осим ако се другачије не нагласи,  а објављен на званичним изворима информисања.

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично)не утичу на резултат догађаја и обраду података

Изузетак: ТУРНИР: Званичан исход догађаја је исход објављен на званичним изворима информисања, осим ако се другачије не нагласи.

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично)не утичу на резултат догађаја и обраду података.

 

Члан 17.

Добитна је једна или више комбинација на тикету у којима су погођени сви одиграни исходи. Висина евентуалног бруто добитка израчунава се множењем улога по комбинацији и квота одиграних исхода.

Члан 18.

Приређивач врши исплату добитних тикета одмах по завршетку последњег догађаја на тикету, а најкасније у року од 10 дана. Играч може свој добитак наплатити најкасније у року од 60 дана. Уколико играч не дође у том року по исплату, сматра се да је одустао од исте и приређивач задржава право да исплату не изврши после тог рока.

Играчима ће добици бити исплаћени на уплатним местима где су тикети и уплаћени.

Члан 19.

Добици се исплаћују доносиоцу добитног тикета овереног од стране приређивача, који при томе нема никаквих накнадних дописивања, преправљања или оштећења. Наплата добитних тикета биће могућа само и искључиво играчу који поседује добитни тикет.

Члан 20.

Организатор задржава право да промени објављени датум, време и квоту, те да повуче из понуде било који догађај.

Члан 21.

Квоте, објављене у листи на почетку кола, организатор има право да промени у току кола. Обавештења о новим квотама биће објављена на телетексту и званичном сајту приређивача. За играче су важеће квоте оне које су на издатом тикету.

Члан 22.

У случају очигледне грешке приређивач задржава право поништења таквих догађаја, чак и ако је грешка уочена након завршетка догађаја и тада ће се рачунати квота 1.00.

Члан 23.

Приређивач као помоћ играчима за сваку поједину понуду може додати још информација (нпр. табела и статистика такмичења, место одигравања, неутрални терен, врста подлоге на којој се игра тениски турнир, да ли се куп игра на једну или две утакмице, резултат првог меча у случају да се игра реванш, рунда такмичења, резултат у току меча), али не одговара за тачност података.

ПРАВИЛА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДАИ ОДЛАГАЊА

Члан 24.

У случају одлагања догађаја и његовог неодигравања до истека следећег календарског дана, за све врсте игара рачунаће се квота 1.00.

У случају прекида догађаја у било ком моменту одигравања и његовог ненастављања до истека следећег календарског дана, за све игре којима би се исход могао променити одигравањем догађаја до краја, рачуна се квота 1.00. За све игре којима се исход не може променити одигравањем догађаја до краја (закључене игре) рачуна се постигнути резултат у тренутку прекида догађаја.

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично)не утичу на резултат догађаја и обраду података.

Напомена: Закључена игра- сматра се она опклада код које се крајњи исход више не може променити до краја меча.

Пример: Фудбал

Ако је догађај прекинут при резултату 2:1, игра “UG 3+” је добитна, игра “UG 0-2” је губитна, а за игре “UG4+”, “KI1”, “1&3+”, “DS X2” рачунаће се квота 1.00

Изузетак: ТЕНИС

У случају предаје једног од такмичара пре почетка меча и његовог неодигравања за све врсте игара рачунаће се квота 1.00.

У случају предаје једног од такмичара у току меча у било ком моменту одигравања, за све игре којима би се исход могао променити одигравањем догађаја до краја, рачуна се квота 1.00,изузев игре "Коначан исход" где ће добитним игром бити проглашен такмичар који је прошао у наредну рунду такмичења. За све игре којима се исход не може променити одигравањем догађаја до краја (закључене игре) рачуна се постигнути резултат у тренутку прекида догађаја.Игреиз групеигара“Комбинације“ биће проглашени у складу са обрадом типова игара које чине одиграну „Комбинацију“ (два добитна типа = добитна „Комбинација“, један или два губитна типа = губитна „Комбинација“. У осталим случајевима рачуна се квота 1.00).

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично)не утичу на резултат догађаја и обраду података.

У случају свих других одлагањаили прекида меча, званичан резултат меча биће проглашеноног тренутка када један од такмичарапрође у наредну рунду такмичења (или освоји турнир).

Пример: Тенис (меч на два добијена сета)

Ако је Другонаведени такмичар предао меч при резултату 7:5, 3:3, игра “KI1” је добитна, игра “KI2” је губитна, игра “|+|” уз границу 20.5 поена је добитна, игра “|-|” уз границу 20.5 поена је губитна, игра 1&|+| је добитна, а игра 1&|-| је губитна.

Изузетак: БЕЈЗБОЛ

У случају одлагања догађаја и његовог неодигравања истог календарског дана, за све врсте игара рачунаће се квота 1.00.

У случају прекида догађаја у било ком моменту одигравања и његовог ненастављања до истека следећег календарског дана, за све игре којима би се исход могао променити одигравањем догађаја до краја, рачуна се квота 1.00. За све игре којима се исход не може променити одигравањем догађаја до краја (закључене игре) рачуна се постигнути резултат у тренутку прекида догађаја.

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично)не утичу на резултат догађаја и обраду података.

Изузетак: ФОРМУЛА 1

У случају да се такмичар не појави на почетку квалификација за трку или на главној трци, опкладе за тог такмичара биће неважеће и рачунаће се квота 1.00. У случају да такмичар започне квалификације или главну трку и одустане у току трке, све опкладе су важеће. За коначне резултате трке рачунаће се резултати објављени на званичним изворима информисања.

Изузетак:  УКУПНО ГОЛОВА У ЛИГИ

У случају одлагања или прекида једног или више мечева у лиги и њихових неодигравања или ненастављања до истека следећег календарског дана, за све игре којима би се исход могао променити одигравањем одложених или прекинутих мечева у лиги до краја, рачуна се квота 1.00. За све игре којима се исход не може променити одигравањем одложених или прекинутих мечева у лиги до краја (закључене игре) рачуна се постигнути резултат.

Члан 25.

ПРАВИЛА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА

         УЖИВО КЛАЂЕЊЕ

У случају прекида догађаја у било ком моменту одигравања и његовог ненастављања до истека следећег календарског дана, за све игре којима би се исход могао променити одигравањем догађаја до краја, рачуна се квота 1.00. За све игре којима се исход не може променити одигравањем догађаја до краја (закључене игре) рачуна се постигнути резултат у тренутку прекида догађаја.

Евентуалне административне одлуке, као и накнадне промене резултата (службени резултат, дисквалификације и томе слично) не утичу на резултат догађаја и обраду података.

Напомена:Закључена игра- сматра се она опклада код које се крајњи исход више не може променити до краја меча.

Пример: Фудбал

Ако је догађај прекинут при резултату 2:1, игра “UG3+” је добитна, игра “UG0-2” је губитна, а за игре “UG4+”, “KI1”, “1&3+”, “DS X2” рачунаће се квота 1.00.

Изузетак: ТЕНИС

У случају предаје једног од такмичара у току меча у било ком моменту одигравања, за све игре којима би се исход могао променити одигравањем догађаја до краја, рачуна се квота 1.00,изузев игре "Коначан исход" где ће добитним игром бити проглашен такмичара који је прошао у наредну рунду такмичења. За све игре којима се исход не може променити одигравањем догађаја до краја (закључене игре) рачуна се постигнути резултат у тренутку прекида догађаја.Игреиз групеигара“Комбинације“ биће проглашени у складу са обрадом типова игара које чине одиграну „Комбинацију“ (два добитна типа = добитна „Комбинација“, један или два губитна типа = губитна „Комбинација“. У осталим случајевима рачуна се квота 1.00).

У случају свих других прекида меча, званичан резултат мечабиће проглашеноног тренутка када један од такмичарапрође у наредну рунду такмичења (или освоји турнир).

Пример: Тенис (меч на два добијена сета)

Ако је Другонаведени такмичар предао меч при резултату 7:5, 3:3, игра “KI1” је добитна, игра “KI2” је губитна, игра “|+|” уз границу 20.5 поена је добитна, а игра “|-|” уз границу 20.5 поена је губитна, игра 1&|+| je добитна, а игра 1&|-| је губитна.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Приређивач у потпуности одговара за регуларност клађења у случају придржавања ових правила од стране играча. У случају било каквог спора између играча и приређивача који се не буде могао решити мирним путем и на договорени начин, биће надлежан одговарајући суд у Београду.

                                                                                                  Члан 27.

Ова правила ће бити истакнута на видном месту у свим пословницама (кладионицама) приређивача погађања спортских резултата. На тај начин ће се сматрати да је сваки играч упознат са овим правилима и да их без резерве прихвата.

Члан 28.

Сматра се да су играчи чином уплате прихватили све горе наведене Чланове из правила игре које је прописало друштво „PHUKET” д.о.о. Београд, ул. Јужни булевар 144.

Члан 29.

Измене и допунеправила посебних игара на срећу- клађења, ступају на снагу и примењују се од дана објављивања на уплатно- исплатним местима приређивача, као и на интернет странициприређивача,а након добијања сагласности од стране Министра финансија.

У Београду, 03.10.2016. године      

ЗА “PHUKET”

 ______________________

 Љубиша Недељковић, директор